RoboMarketsi regulatsioon

Registreeritud kui seaduslik investeerimisettevõte 29 Euroopa riigis.

Investor Compensation Fund

Ettevõte on Küprose Investorite Hüvitusfondi (IFC) liige.

Küprose Investori Hüvitusfond (ICF) on organisatsioon, mis tagab CySEC-is registreeritud ettevõtete kindlustatud klientidele kompensatsiooni juhul kui ettevõtet ei ole ise suutelised raha välja maksma. Nendel juhtudel võib kompensatsioon olla kuni 20,000 eurot kliendi kohta sõltumata sellest mitu kauplemiskontot neil on, mis baasvaluutas need kontod on ja kohast, kus investeerimisteenust osutatakse.

Tsiviilvastutuskindlustuse programm

Me saame aru, et selleks, et säilitada mugavad tingimused tööks on väga oluline kauplejate jaoks, et nad saaksid keskenduda efektiivsele kauplemisele selle asemel, et muretseda maakleriga koostöötingimuste üle. Seetõttu oleme teinud täiendavaid jõupingutusi, et kaitsta oma kohustusi klientide ees Tsiviilvastutuse kindlustuslepingu kaudu Forex maakleritele summas kuni 2,500,000 eurot. See programm hõlmab ka turu parimat kindlustuskaitse korral riskidele, mis võivad põhjustada rahalist kahju klientidele (nt pettus, tegevusetus, hooletus vead ja muu).

See tagatis on klientidele ilma lisatasuta.

Vaata Sertifikaati

Globaalsed AML standardid

Wolfsbergi Group on kolmeteistkümne ülemaailmse panga liit, mille eesmärk on välja töötada raamistikud ja juhised finantskuritegevuse riskide juhtimiseks, eriti seoses "Tunne oma klienti", rahapesu tõkestamise ja terrorismi vastu võitlemise reeglitega.

RoboMarkets Ltd. järgib ja rakendab Wolfsbergi kontserni põhimõtteid, eriti rahapesu ja terrorismi vastase võitluse reegleid.

RoboMarkets Ltd. kasutab allolevat küsimustikku koos omaenda reeglite ja protseduuridega, et pakkuda oma klientidele alust kliendi hoolsuskohustuse täitmiseks viisil, mis on kooskõlas kliendi poolt esitatud riskiprofiiliga. Seda küsimustikku kasutava ettevõtte kohustus on tagada piisav hoolsuskohustus, mis võib hõlmata ka vastuste ja esitatud dokumentide sõltumatut kontrollimist või järelkontrolli.

Vaata küsimustikku

Kliendite vahendite turvalisus

Sinu vahendid on kaitstud kaubeldes RoboMarketsis.

 •  

  Euroopa reguleeritud maakler

  Ametlikult reguleeritud Küprose Vabariigis
  CySEC litsentsiga nr. 191/13.

 •  

  Negatiivse Saldo Kaitse

  Kui turu volatiilsus ei võimalda klientidel hoida oma konto saldot positiivsena seadistab RoboMarkets need nulli.

 •  

  ICF liige

  Fond tagab CySEC litsentsiga ettevõttete kindlustatud klientidele kompensatsiooni kuni 20,000 EURi ulatuses.

 •  

  Eraldatud kontod suurtes pankades

  RoboMarkets hoiab oma klientide vahendeid eraldi ettevõtte vahenditest, tagades sellega, et neid kaitstakse ebaseadusliku kasutamise ja pettuste eest.

Alusta kauplemist