Turvalisus

RoboMarkets ei paku teenuseid mitte ainult ärivaldkonnas aga kindlustab ka iga kliendi privaatsuse ja täieliku turvalisuse. See reegel ei kehti mitte ainult praegustele klientidele, vaid ka kunagistele ja tulevastele klientidele.

Kes andmeid kogub?

RoboMarkets Ltd on Euroopa maakler, mille tegevus on reguleeritud Küprose Väärtpaberite ja Börsikomisjoni (CySEC) litsentsiga Nr. 191/13.

Ettevõte kogub isiklikku, käitumisalast ja muud tüüpi andmeid, millele annad nõusoleku meiega jagamiseks enne veebilehtede kasutamist nagu https://www.robomarkets.com, https://rtrader.umstel.com, sealhulgas nende erinevates keeltes versioone ja aladomeene. Nendel juhtudel teavitatakse Klienti sellest eelnevalt ja küsitakse eelnevat nõusolekut.

Kõik meie poolt kogutud informatsiooni teie tegevuste kohta kasutatakse ainult ärilistel eesmärkidel ja on mõeldud teenuse kvaliteedi tõstmiseks, õigeaegseks teabe saamiseks RoboMarketsi uute teenuste ja toodete kohta, põhjalikult teie rahaliste võimaluste ja vajaduste hindamiseks ning tehingute läbiviimiseks.

Milliseid andmeid me kogume?

Me võime koguda, hoida ja kasutada alljärgnevaid isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult:

Andmed identiteedi kohta: teie eesmini/teine nimi/perekonnanimi, kasutajanimi või muu identifikaator, mille olete loonud meie poolt pakutavate teenuste kasutamisel, teie identiteedi tõestus numbrilise pildi kujul, sünnikuupäev ja -koht, sugu, elukohariik ja kodakondsus.

Kontaktandmed: teie elukoha aadress sealhulgas selle aadressi kinnitus numbritega pildi kujul, teie telefoninumber, e-maili aadress.

Professionaalsed andmed: haridustase, ametikoht, tööandja nimi, veebipõhise kauplemise kogemus, veebipõhise kauplemise alased teadmised ja sellega kaasnevate riskide mõistmine, sealhulgas kõik asjakohased tõendid nende andmete kohta.

Finants- ja maksuandmed: aastane ja kuine sissetulek, netosumma, maksukohuslase number ja maksuresidentsuse riik, pangakonto number ja pangaväljavõtted, pangakaartide numbrid ja nende omandiõiguse tõendid, elektroonilised rahakottide andmed, rahastamise allikad.

Tehnilised kasutajaandmed: teie IP-aadress ja asukoht, brauseri tüüp ja versioon, seadme tüüp ja mudel, operatsioonisüsteem ja muud andmed, mis on seotud teie seadme omadustega meie veebisaitidele ligipääsuks ja kasutamiseks.

Käitumuslikud andmed: kõik andmed, mis on seotud teie käitumisega meie veebisaitidel - linkidele vajutamine, allalaadimised, lehe kerimine jne.

Turunduse andmed: nõustumised meilt turustamis- ja reklaammaterjalide saamiseks aga ka info sidekanali tüübi ja sõnumi saamise keele kohta.

Küpsiste eeskirjad

Küpsised on failid, mis sisaldavad informatsiooni, mida veebilehed kasutavad külastuste registreerimisel. Veebilehe serverist saadud teave salvestatakse ajutiselt teie arvuti või mobiilsideseadme kõvakettale esimest korda veebisaidi külastamisel ja seejärel võimaldab see veebilehel teie veebibrauseri tuvastamist.

RoboMarkets Ltd kasutab küpsiseid, et määratleda, millised teenused on klientidele kõige huvitavamad ja mõõta külastajate tegevust Ettevõtte veebilehtedel. Küpsiste kasutamisel tuvastame ka kõige nõutavamad reklaamid ja hindame potentsiaalsete klientide ligimeelitamisega seotud ressursside populaarsust.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Seansi küpsised: seda tüüpi küpsiseid kasutatakse ainult meie veebilehel toimuva seansi ajal (kui kasutate meie veebilehte) ja neid säilitatakse ainult senikaua, kuni brauseri sulgete.

Analüütilised küpsised: sellist tüüpi küpsised koguvad käitumisinfot selle kohta, kuidas te meie veebilehte kasutate ja edastavad selle meie analüütilisse tarkvarasse, kus seda saab hoida kuni 6 kuud. Salvestatud teave ei sisalda teie nime, e-posti aadressi ega muud isiklikku teavet, seega on see anonüümne. Me kasutame seda, et jälgida kasutajate tegevust meie veebilehtedel, mis võimaldab meil pakkuda kõigil meie platvormidel sujuvat kasutajakogemust ja leida võimalikke ebatäpsusi.

Kampaania küpsised: seda tüüpi küpsiseid kasutatakse asjakohase reklaami pakkumiseks mistahes meie veebilehe külastajatele hetkel, kui nad ei kasuta meie platvorme. Need võivad sisaldada kolmanda osapoole küpsiseid ühe või mitme meie reklaampartneri poolt.

Eelistuste ja funktsionaalsuse küpsised: sellised küpsised määravad valikud, mida teete meie veebilehe kasutamisel, olenemata sellest, kas see on veebilehe keel või hüpikakna sulgemine.

Kuidas hallata küpsiste eelistusi

Võite oma brauseri seadete kaudu meie veebilehe külastamisel teie arvutisse paigutatud küpsised kustutada. Kõige populaarsemate brauserite puhul küpsiste haldamise juhendid leiate alljärgnevalt:

Veenduge, et mõistate, et küpsiste kustutamine võib mõjutada meie ja teiste veebilehtede funktsionaalsust.

Milleks me teie isikuandmeid kogume ja töötleme?

Üldine dokument, mis kirjeldab teie isikuandmete töötlemise õiguslikku alust on leitav meie veebilehel või Kliendi Liikmete Alas: Isikuandmete töötlemise tingimused.

Isikuandmete kogumise peamised põhjused ja eesmärgid vastavalt õigusaktidele on kirjeldatud allpool:

Lepingukohustused: selleks, et saaksite kui Klient meiega koostööd teha, peame nõudma ja kontrollima teie isikuandmeid vastavalt meie Teenusetingimustele.

Juriidilised kohustused: RoboMarketsi suhtes kehtivad mitmed erinevad seadused, mis kehtivad finantsorganisatsioonidele (nt rahapesuvastased seadused, finantsteenuste seadused, ettevõtete seadused, eraelu puutumatust reguleerivad seadused ja maksuseadused). Need seadused ja direktiivid kohustavad Ettevõtet koguma ja säilitama isikuandmeid, mis on nendes nimetatud.

Kaebuste päringud: teie kaebustega seotud uurimise läbiviimiseks võime kasutada päringu ajal esitatud andmeid.

Andmete analüüs: me kasutame mitmesuguseid tööriistu, et koguda meie veebilehtede ja meie e-mailidele registreerunud kasutajate käitumise- ja kvantitatiivseid andmeid, et anda neile parim võimalik kasutajakogemus ja asjakohane sisu.

Turunduslikud eesmärgid: kui te nõustute meie turunduskommunikatsiooni materjalide saamisega, kasutame teie poolt edastatud isikuandmeid, et saata teile teavet meie toodete, teenuste ja tulevaste ürituste kohta.

Õiguslikud teavitused: seadusega nõutakse meilt teie teavitamist meie toodete, teenuste ja/või lepingute muudatustest, mistõttu võime teie isikuandmeid kasutada.

Isikuandmete kogumise peamised põhjused ja eesmärgid on kirjeldatud dokumendis ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED.

Kellele me võime avaldada teie isikuandmeid?

Ettevõte jätab endale õiguse avaldada isikuandmeid nõutavas mahus ja eespool nimetatud eesmärkidel:

  • Kolmanda osapoole turundus- ja reklaamiteenuste pakkujad;
  • Kolmanda osapoole teenusepakkujad;
  • Partnerid ja partnerlus ettevõtted;
  • Võimuorganid;
  • Audiitorid ja töövõtjad;
  • Igaüks, kelle olete volitanud.

Pange tähele, et teie isikuandmeid ei tohi kunagi avaldada ühelegi kolmandale osapoolele, kes pole Ettevõttele teada ja kellega pole asjakohast kokkulepet.

Igal juhul teavitatakse sellest Klienti ja küsitakse eelnevat nõusolekut nende tegevuste jaoks vastavalt GDPR-le.

Andmete edastamine väljaspoole EMP-d

RoboMarkets ei edasta teie informatsiooni väljapoole EMP-d.

Teie õigused seoses teie isikuandmetega

Seaduse kohaselt on teil teie salvestatud ja töödeldavate isikuandmete puhul järgmised õigused:

1. Õigus olla informeeritud sellest, et töötleme teie isikuandmeid ja milliseid andmeid täpselt me töötleme.

2. Õigus pääseda ligi oma isikuandmetele.

3. Õigust parandada oma isikuandmeid juhul, kui need pole täpsed või ajakohased.

4. Õigus kustutada oma isikuandmed meie serveritest põhjendatud taotluse alusel.

5. Õigus piirata oma isikuandmete töötlemist (mis ei tähenda nende säilitamist).

6. Õigus andmete ülekandmisele. Teatud asjaoludel on teil õigus saada kõik teie isikuandmed, mida me salvestame masinloetaval kujul.

7. Õigus olla teie isikuandmete töötlemise vastu.

8. Õigus mitte kohalduda automaatsele otsustusprotsessile, sealhulgas profiilide koostamine, kui see ei sega teie ja RoboMarketsi vahelise lepingu täitmist.

Kliendi õiguste osas teavitab Ettevõte teid, et Teil on võimalik eespool nimetatud õigusi kasutada, kui see ei ole vastuolus seadusega kehtestatud nõuetega, mis on seotud Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Seaduste, Ettevõtte Registri pidamise ja muude kohustuste täitmisega.

Andmekaitse Ametnik

Kõigi asjakohaste õiguste, päringute või kaebuste esitamiseks mis tahes andmekaitse küsimuses teie ja Ettevõtte vahel palume esmalt pöörduda meie Andmekaitse Ametniku poole aadressil [email protected].