RoboMarkets tutvustab muudatusi "Kauplemistingimuste üldsätetes" ja "Tegevustingimustes"

30.12.2021 / 10:57

Head Kliendid ja Partnerid,

Alates 4. jaanuarist 2022. aasta hakkavad kehtima "Kauplemistingimuste üldsätted" ja "Tegevustingimused" uuendatud versioon.

"Kauplemistingimuste üldsätete" muudatused on tehtud valdavalt sõnastuses eesmärgiga muuta need selgemaks ja arusaadavamaks.

"Tegevustingimustesse" on lisatud uus alapunkt 8.1.4, mis käsitleb teavet aktsiatega kauplemise kulude ja nendega seotud tasude kohta.

Reguleerivate dokumentide muudetud versioonid on juba lugemiseks saadaval meie veebilehe jaotises "Tingimused, lepingud ja KID-d".

Lugupidamisega,
RoboMarkets meeskond