Kas teie olete riikliku taustaga isik (PEP)?

Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kellel on või on olnud silmapaistev avalik funktsioon:

 1. Riigipead, valitsusjuhid, ministrid ning ase- või abiministrid,
 2. Parlamentide liikmed,
 3. ülemkohtute liikmed, konstitutsioonikohtute või teiste kõrgetasemelise õigusalase asutuste liikmed, kelle otsuseid ei saa edasi kaevata, välja arvatud erandlikel asjaoludel,
 4. Kontrolliasutuste ja keskpankade nõukogude liikmed
 5. Suursaadikud ja kaitseväe kõrged ametnikud,
 6. riigiettevõtete juhtimis- või järelevalveorganite liikmed.

Lähisugulastest perkonnaliikmed:

 1. Abikaasa või isik, kellega koos elatakse vähemalt üks aasta,
 2. Lapsed ja nende abikaasad või isikud, kellega koos elatakse vähemalt üks aasta,
 3. Vanemad.

Isikute kes on riikliku taustaga isikute lähedased kaastöötajad:

 1. Iga füüsiline isik, kes teadaolevalt omab kasusaavas omandis juriidilist isikut või õiguslepingut või muid ärisuhteid riikliku taustaga isikuga.
 2. Iga füüsiline isik, kes on ainus tulusaav omanik juriidilises isikus või õiguslikus üksuses, mis on loodud de facto riikliku taustaga isiku kasu saamiseks.

üksuses, mis on loodud de facto riikliku taustaga isiku kasu saamiseks. Kui inimene enam ei täida avalikke ülesandeid rohkem kui ühe aasta jooksul, siis sellist isikut ei peeta ena riikliku taustaga isikuks.