Kuidas Peata korraldus toimib?

Stop korraldus on tingimuslik ja kui see on täidetud loob platvorm vastava korralduse, Turul või Limiit.

  1. Turul korraldus luuakse juhul, kui antakse korraldused Osta Stop ja Müük Stop (vara ostmise/müümise korraldused) ja kui vara hind jõuab Stop Kahjum tasemele (korraldus positsiooni sulgemiseks).
  2. Limiit korraldus luuakse Stop Limiit korralduse korral, kui vara hind jõuab korralduses määratud Stop tasemele.