Tellimuse Tüübid ja Definitsioonid, mis on Platvormis kasutatud

Turu Tellimus
Ostu või müügi tellimus hetke turuhinna juures. Parim täitmishind, mida garanteerib täitmiskoht. Taotletud Tellimuse hind ei ole garanteeritud.

Osta Limiit Tellimus
Ootel tellimus osta alla hetke turuhinda. Käivitumise tingimus: hetke Ask hind on väiksem või võrdne taotletud tellimuse hinnaga. Taotletud Tellimuse hind on garanteeritud. Täitmise hind on parem või võrdne Taotletud Hinnaga.

Osta Stop Tellimus
Ootel tellimus osta üle hetke turuhinna. Käivitumise tingimus FX/ Indeksitele: hetke ask hind on suurem või võrdne taotletud tellimuse hinnaga. Käivitumise tingimus Aktsiatele: viimane hind on suurem või võrdne taotletud tellimuse hinnaga. Taotletud Tellimuse hind ei ole garanteeritud.

Müü Limiit Tellimus
Ootel tellimus müüa üle hetke turuhinna. Käivitumise tingimus: hetke Bid hind on suurem või võrdne taotletud tellimuse hinnaga. Taotletud Tellimuse hind on garanteeritud. Täitmise hind on parem või võrdne Taotletud Hinnaga.

Müü Stop Tellimus
Ootel tellimus müüa alla hetke turuhinna. Käivitumise tingimus FX/ Indeksitele: hetke bid hind on väiksem või võrdne taotletud tellimuse hinnaga. Käivitumise tingimus Aktsiatele: viimane hind on väiksem või võrdne taotletud tellimuse hinnaga. Taotletud Tellimuse hind ei ole garanteeritud.

Aegumise Aja Saadavus (Osta Limiit, Osta Stop, Müü Limiit, Müü Stop):

Kehtiv Kuni Tühistamiseni - Tellimus on kehtiv kohe peale seadmist kuni tühistamiseni.
Päeva Tellimus - Tellimus kehtib kuni kauplemispäeva lõpuni, millal see tühistatakse kui pole veel käivitunud.
Nädala Lõpp - Tellimus on kehtiv kuni nädala lõpuni, mis on reede.
Kuu Lõpp - Tellimus on kehtiv kuni viimase kuu tööpäevani.
Valige Päev ja Aeg - Isiklik eelistus valitud kehtivusega.

Stop Kahjum Tellimus
Stop tellimus tehingu sulgemiseks. Käivituse tingimus FX/Indeksitele: hetke bid (OSTU tehingutele) või hetke Ask (MÜÜGI tehingutele) jõuab Stop Kahjum tasemeni. Käivituse tingimus Aktsiatele: viimane hind jõuab Stop Kahjum tasemele. Taotletud Tellimuse hind ei ole garanteeritud.

Lohisev Stop
Lohisev Stop on dünaamiline Stop kahjum, mis järgib hinda. Kui te seadistate Lohiseva Stop`i, määrate te pipside arvu hetke hinna ja Lohiseva Stop`i vahel. Kui turg liigub teile soodsalt, jälgib Lohisev Stop hinda ja käivitub alles siis, kui hinnaliikumine pöördub liigub määratud pipside arvu. Hetke hinna väärtus sõltub instrumendi tüübist:

Aktsiad: "Viimane hind"
Teised instrumendid (pikad positsioonid): "Bid hind"
Teised instrumendid (lühikesed positsioonid): "Ask hind"

Võta Kasum Tellimus
Limiit tellimus tehingu sulgemiseks. Käivituse tingimus: hetke bid (OSTU tehingutele) või hetke Ask (MÜÜGI tehingutele) jõuab Võta Kasum tasemeni. Taotletud Tellimuse hind ei ole garanteeritud. Täitmise hind on võrdne või parem kui taotletud Võta Kasumi hind.

Stop Välja Tellimus
Stop tellimus tehingu sulgemiseks. Käivituse tingimus: Marginaali tase on madalam või võrdne Stop Välja Tasemega.

Definitsioonid

Tellimuse Tüüp - Turul, Limiit, Stop, Stop Kahjum, Võta Kasum, Stop Välja.
Tellimuse Staatus - Aktiivne, täitmisel (täitmine), täidetud, tühistatud, tagasi lükatud.
Avaldatud Tellimuse Hind – tellimuse hind enne kui tellimus käivitus täitmisele.
Täidetud Tellimuse hind – tellimuse hind peale seda kui tellimus on täidetud.
Viimane hind – viimane tehingu täitmise hind täitmiskohas. Aktsia instrumendid näitavad viimast hinda finantsgraafikul.
Tehing – täidetud tellimuse tulemus. Iga täidetud tellimus avab või sulgeb tehingu.
Tehingu staatus – avatud, sulgemisel, suletud, kaubeldav.