Kas ma võin RoboMarketsis konto avada juriidilisele isikule?

Jah, võid. Selleks on sul vaja:

 1. Ava uus Liikmete Ala kasutades registreerimise ajal kontot haldava isiku isikuandmeid.
 2. Saada kõigi nõutavate dokumentide koopiad aadressile [email protected].

Nõutud dokumentide loetelu:

 • Asutamistunnistus.
 • Registreeritud aadressi tõend.
 • Tõend Juhatajate ja sekretäride kohta.
 • Asutamisleping ja põhikiri.
 • Juhatuse otsus konto avamiseks ja volituste andmiseks neile, kes seda haldavad.
 • LEI number.
 • Aktsionäride nimekiri.
 • Tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta – Maksuameti poolt väljastatud.
 • Usaldusakti/lepingu koopia (vajaduse korral).
 • Skaneeritud viimase majandusaasta audiitori aruande koopia või samaväärsed dokumendid, mis kinnitavad finantseerimise allikat.
 • Juriidilise isiku tuvastaja (palun, registreeri ja saa see siin):
  • Juhatajad.
  • Aktsionärid.
  • Lõppkasusaajad.
  • Allkirjaõigusega isikud.

Juriidilise isikuga seotud üksikisiku poolt täidetavate dokumentide loetelu:

 • FATCA vastavusküsimustik füüsilistele isikutele.
 • "W-8IMY" vorm.

Dokumendi mallid:

Täiendav informatsioon ja nõudmised:

 1. Liikmete Ala ei saa staatust "Ärikliendi konto", kui see on registreeritud eraisiku jaoks, kes on varem selle Liikmete Alaga seotud kontole raha sisse maksnud.
 2. Juhul kui otsene põhiaktsionär on mõni muu juriidiline isik, peab ettevõte ülalnimetatud dokumentide alusel kontrollima kasusaavate omanike omandistruktuuri ja isikuid ja/või kontrollima teist juriidilist isikut.
 3. Kõik dokumendid koos originaalidega peavad sisaldama inglisekeelset tõlget ja olema notari poolt allkirjastatud ja kinnitatud.
 4. Lubatud faililaiendid on bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png.
 5. Saadetud dokumentide kogumaht ei tohi olla suurem kui 10 MB. Kui kogumaht ületab ülalnimetatud piiri, saada failid mitme eraldi kirjaga.