Kas ümberklassifitseerumise läbimiseks on mingeid ajalisi piiranguid?

Ei, Ettevõte ei sea mingeid ajalisi piiranguid protseduuri läbimiseks. Võimalus muuta kategooria "Jaekliendist" ümber "Professionaalseks" ei ole seotud ESMA uute nõuete rakendumisega.