Mis on ESMA?

ESMA on Euroopa Liidu sõltumatu asutus, mis aitab hoida EL-i finantssüsteemi stabiilsena, suurendades investorite kaitset ja edendades stabiilseid ja korrastatuid finantsturgusid.