Kasumi Osa Boonus - Programmireeglid

Programm on saadaval ainult professionaalsetele klientidele.

 1. Üldsätted
  1. Kasumiosa boonus on täiendav raha, mida võib saada siis, kui klient hoiustab oma kontole rahasumma ja mida saab kasutada "saldo vähenemise" ajal.
  2. Boonust võib saada Fix ja Pro tüüpi MetaTrader 4 ja MetaTrader 5 kontodele (ECN kontod ei osale programmis).
  3. Boonust ei saa kontole, millel on juba teisi aktiivseid lisavahendeid.
  4. Boonusvahendid kantakse kliendi kontole automaatselt kauplemiskonto sissemakse tegemisel tingimusel, et klient on sissemaksevormi täitmisel valinud "Kasumiosa boonus" valiku.
  5. Boonust saab ainult siis, kui Klient teeb sissemakse oma kontole oma Liikmete Alas läbi automaatse sissemaksesüsteemi. Teised sissemaksemeetodid ei osale programmis.
  6. "Kasumiosa" boonuste kogusumma ühel kontol (olenevalt selle baasvaluutast) ei tohi ületada 10 000 USD / 10 000 EUR / 7 800 GOLD. Maksimaalne boonuste arv ühel kontol on 20.
  7. "Kasumiosa" boonuste kogusumma kõikidel kontodel (olenevalt nende baasvaluutast) ei tohi ületada 20 000 USD / 20 000 EUR / 15 600 GOLD. Boonuste maksimaalne arv kõikidel kontodel on 100.
 2. Kasumiosa Boonuse kasutamine
  1. Kui Kliendil on oma kontol aktiivne boonus, jagatakse kõik konto vahendid osadeks: Kliendi enda vahendid ja lisavahendid.
  2. Kliendi enda vahendite summa mistahes ajahetkel on defineeritud konto Omakapitalina, mis koosneb Kliendi enda vahenditest.
  3. Lisavahendite summa defineeritakse konto omakapitalina iga boonuse osana.
  4. Nende kahe osa suhet kasutatakse edasistes arvutustes. Suhe arvutatakse ümber pärast iga saldo operatsiooni (sissemakse (boonusega või ilma) / väljamakse) ning iga kord, kui Kasumiosa Boonus tühistatakse või kui programmi nõuded on täidetud.
   1. Kui Klient teeb sissemakse oma kontole, lisatakse sissemakstud summa Kliendi enda vahenditele. Kasumiosa Boonuse summa moodustab uue osa, mida võetakse arvesse eraldi enne boonuse tühistamist või kauplemismahu nõuete täitmist.
   2. Kui Klient teeb väljamakse, arvatakse tema väljavõetud summa Kliendi enda vahenditest maha.
   3. Pärast seda, kui Klient on täitnud kauplemismahu nõuded, lisandub boonusvahendite summa Kliendi enda vahenditele.
  5. Nii Kliendi enda vahendeid kui ka lisavahendeid võib kasutada kauplemisel ilma igasuguste piiranguteta. Sellisel juhul võib "saldo vähenemise" ajal kasutada lisavahendeid, teisisõnu neid ei kustutata kontolt kui konto omakapital on väiksem kui lisavahendid, kuni toimub Stop Välja.
  6. Kliendi poolt saadud kasum jaotatakse kliendi enda vahendite ja tema kontol olevate lisavahendite vahel vastavalt nende hetke suhtele.
  7. "Saldo vähenemise" korral kasutatakse kliendi enda vahendeid ja lisavahendeid vastavalt hetke suhtele.
  8. Täpsem informatsioon konto vahendite kohta, nende jaotuse kohta kliendi enda ja lisavahendite vahel ning rahaliste vahendite ümberjaotamise ajalugu pärast iga saldooperatsiooni on saadaval teie Liikmete Ala "Lisavahendid" lehel. Täpsema informatsiooni nägemiseks vajutage "Rohkem".
  9. Väljamakseks saadaolev summa ilma boonuse tühistamiseta ja summa, mis on väljamakseks saadaval peale boonuse pärast tühistamist, arvutatakse automaatselt ja kuvatakse teie Liikmete Ala leheküljel, kus saab teostada raha väljavõtmist.
 3. Raha väljavõtmine aktiivse Kasumiosa Boonusega kontolt
  1. Kasumiosa Boonuse saanud sissemakse summa muutub väljamakstavaks pärast boonuse tühistamist või siis, kui kauplemismahu nõuded on täidetud.
  2. Kuni kauplemismahu nõuete täitmiseni on Kliendil õigus enda rahalisi vahendeid (vt 2.2) välja maksta, millest on maha arvatud nende sissemaksete summad, mis said hetkel veel aktiivseid lisavahendeid.
  3. Kui Kliendi kontol on aktiivseid Kasumiosa boonuseid, arvutatakse väljavõtmiseks saadaolevate vahendite summa 2 järgmise valemiga:

   <Väljamakse> = <Omakapital> - <Lisa_raha> - <Sissemaksed_koos_aktiivse_Kasumiosaga>

   või

   <Väljamakse> = <Enda_raha> - <Sissemaksed_koos_aktiivse_Kasumiosaga>

   kus:

   Väljamakse - vahendite summa, mis on väljamakseks saadaval.

   Omakapital - vahendid Kliendi kontol.

   Enda_raha - Kliendi enda vahendid (vaata 2.2).

   Lisa_raha - lisavahendite summa (vaata 2.3).

   Sissemaksed_koos_aktiivse_Kasumiosaga> - sissemaksete summa, mis on saanud lisavahendeid.

 4. Nõuete täitmine, tühistamine ja Kasumiosa boonuse kustutamine
  1. Kasumiosa boonuse summa ja lisaraha saanud sissemakse summa muutub väljamakstavaks pärast seda, kui Klient teeb kauplemismahu (standardsete lottidena) võrdselt:

   <Lottide arv> = <Kasumiosa boonuse summa USD*> / 2

   * - Juhul, kui Klient hoiustab oma kontole muus valuutas, konverteeritakse raha USD-sse vastavalt Ettevõtte sisemistele valuutakurssidele.

  2. Boonusprogrammi nõuete täitmiseks kasutatava kauplemismahu arvutamisel arvestame tehinguga kõigi olemasolevate valuutapaaride ja metallide puhul, mis avati ja suleti pärast boonuse saamist. Tehingud, mis sisaldavad CFD-sid ei võeta arvesse programmi tingimuste täitmiseks vajaliku kauplemismahu arvutamisel.
  3. Kui boonus tühistatakse, kui konto on "saldo vähenemise" faasis, kustutatakse kontole jäänud boonuse summa kontolt.
  4. Stop Välja toimumise puhul kustutatakse Kliendi kontolt ainult kontol olev boonus.
  5. Kliendil on õigus tühistada boonus, mille ta on saanud oma Liikmete Alas igal ajal. Sellisel juhul:
   1. Kui hetke boonuse summa on suurem kui algne boonus, kustutatakse boonuse hetke summa kliendi kontolt.
   2. Kui hetke boonuse summa on väiksem kui esialgne boonus (boonus on "saldo vähenemisel"), kustutatakse kontole jäänud boonuse summa kontolt.
   3. Selle boonuse saanud sissemakse summa muutub väljamakseks saadavalolevaks
  6. RoboMarkets jätab endale õiguse muuta programmi reegleid, teavitades sellest eelnevalt kliente.

  Pange tähele, et programmi põhitingimuseks on RoboMarkets õigus keelduda Kasumiosa boonuse andmisest või boonusvahendite kustutamine Kliendi kontolt ilma ette teatamata ja põhjendamata.

Arvutuse näited

 1. Kuidas Kasumiosa boonus seisab vastu saldo vähenemisele

  Tegite sissemakse 1,000 USD oma kontole ja saite boonust 500 USD (50%). Osad ja vahendid, mis on väljamakseks saadaval defineeritakse järgnevalt:

  Konto omakapitalEnda vahendite osa ja summaBoonuse osa ja summaVäljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamisetaVäljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel
  Konto omakapital 1 500*Enda vahendite osa ja summa66,67% (1 000)Boonuse osa ja summa33,33% (500)Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta1 000 – 1 000 = 0Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel1 500 – 500 = 1 000

  Siis avasite mitu positsiooni, millel on hetkel jooksev kahjum summas 1,300 USD. Konto Omakapital on 200 USD, mis on väiksem kui aktiivne boonuse summa.

  Kasumiosa boonust ei kustutata sellisel juhul ja see võib aidata kaasa vastu seista saldo vähenemisele.

  Peale turusituatsiooni muutumist on teie positsioonid teeninud kasumit 300 USD. Osa nendest vahenditest (vastavalt boonuseosale) ei ole väljamakseks saadaval. Konto vahendid jaotatakse järgmiselt:

  Konto omakapital 1 800*Enda vahendite osa ja summa66,67% (1 200)Boonuse osa ja summa33,33% (600)Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta1 200 – 1 000 = 200Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel1 800 – 600 = 1 200

  * - Kõik arvutused on tehtud USD-s.

 2. Kuidas täita kauplemismahu tingimused

  Tegite sissemakse 500 USD oma kontole ja saite boonust 125 USD (25%). Osad ja vahendid, mis on väljamakseks saadaval defineeritakse järgnevalt:

  Konto omakapitalEnda vahendite osa ja summaBoonuse osa ja summa 1Boonuse osa ja summa 2Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamisetaVäljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel
  Konto omakapital 625*Enda vahendite osa ja summa80% (500)Boonuse osa ja summa 120% (125)Boonuse osa ja summa 2-Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta500 – 500 = 0Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel625 – 125 = 500

  Tegite mitu kauplemistehingut ja teenisite kasumit 600 USD.

  Konto omakapital 1 225Enda vahendite osa ja summa80% (980)Boonuse osa ja summa 120% (245)Boonuse osa ja summa 2-Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta980 – 500 = 480Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel1 225 – 245 = 980

  Siis tegite kontole veelkord sissemakse, 1,000 dollarit ja saite teise 500 USD (50%) boonuse. Pange tähele et Omakapital on nüüd jagatud kolme osasse järgnevalt:

  Konto omakapital 2 725Enda vahendite osa ja summa72,66% (1 980)Boonuse osa ja summa 18,99% (245)Boonuse osa ja summa 218,35% (500)Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta1 980 – 1 000 – 500 = 480Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel2 725 – 245 -500 = 1 980

  Te tegite veel mitmeid kauplemistehinguid ja saite 300 USD kasumit ning konto kauplemismaht on nüüd 63 standardset lotti. See tähendab, et esimese boonuse kauplemismahu nõuded on täidetud ja boonusvahendite kogusumma muutub teie enda vahenditeks.

  Sellel hetkel lisandub selle boonuse osa enda vahenditele ja väljamakse piirang sissemakstud summale, mis sai boonuse, ei ole enam kehtiv. Nüüd on teie konto saldo järgmine:

  Konto omakapital 3 025Enda vahendite osa ja summa81,65% (2 469,91)Boonuse osa ja summa 1TäidetudBoonuse osa ja summa 218,35% (555,09)Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta2 469,91 – 1 000 = 1 469,91Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel3 025 – 555,09 = 2 469,91

  * - Kõik arvutused on tehtud USD-s.

 3. Vahendite väljamakse aktiivse Kasumiosa boonusega kontolt

  Tegite sissemakse 500 USD oma kontole ja saite boonust 125 USD (25%). Osad ja vahendid, mis on väljamakseks saadaval defineeritakse järgnevalt:

  Konto omakapitalEnda vahendite osa ja summaBoonuse osa ja summaVäljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamisetaVäljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel
  Konto omakapital 625*Enda vahendite osa ja summa80% (500)Boonuse osa ja summa20% (125)Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta500 – 500 = 0Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel625 – 125 = 500

  Tegite mitu kauplemistehingut ja teenisite kasumit 600 USD.

  Konto omakapital 1 225Enda vahendite osa ja summa80% (980)Boonuse osa ja summa20% (245)Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta980 – 500 = 480Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel1 225 – 245 = 980

  Te otsustasite välja võtta kõik väljamakseks saadaval olevad rahalised vahendid ilma boonuse tühistamiseta (480 USD). Pange tähele, et väljamaksmisele kuuluvad vahendid arvatakse maha teie enda vahenditest ja seejärel arvutatakse ümber teie enda vahendite ja boonusvahendite osad. Peale väljamakset jaotatakse konto vahendit järgmiselt:

  Konto omakapital 745Enda vahendite osa ja summa67,11% (500)Boonuse osa ja summa32,89% (245)Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta500 – 500 = 0Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel745 – 245 = 500

  Mitme kauplemistehinguga teenisite täiendavat kasumit veel 500 USD. Pange tähele, et see kasum jaotatakse enda vahendite ja boonusvahendite vahel vastavalt uutele osadele. Selle tulemusena on teie konto saldo järgmine:

  Konto omakapital 1 245Enda vahendite osa ja summa67,11% (835,52)Boonuse osa ja summa32,89% (409,48)Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta835,52 – 500 = 335,52Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel1 245 – 409,48 = 835,52

  * - Kõik arvutused on tehtud USD-s.

 4. Mis juhtub Kasumiosa Boonusega Stop Välja korral

  Tegite sissemakse 1,000 USD oma kontole ja saite boonust 500 USD (50%). Esmalt määratakse väljamakseks saadaval olevad vahendid järgmiselt:

  Konto omakapitalEnda vahendite osa ja summaBoonuse osa ja summaVäljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamisetaVäljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel
  Konto omakapital 1 500*Enda vahendite osa ja summa66,67% (1 000)Boonuse osa ja summa33,33% (500)Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta1 000 – 1 000 = 0Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel1 500 – 500 = 1 000

  Siis avasite mitmeid positsioone, mis viisid kahjumini. Kui positsioonid on avatud ei kustutata boonust kontolt isegi siis, kui konto Omakapital on väiksem kui lisavahendite summa.

  Hiljem konto marginaal jõuab Stop Välja väärtuseni ja positsioonid likvideeritakse kahjumiga 1,450 USD. Konto vahendid jaotatakse järgmiselt:

  Konto omakapital 50*Enda vahendite osa ja summa66,67% (33,33)Boonuse osa ja summa33,33% (16,67)Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta33,33 – 1 000 = 0Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel50 – 16,67 = 33,33

  Pärast Stop Välja kustutatakse kontole jäänud aktiivne boonus summa kontolt vastavalt Programmi reeglite punktile 4.4.

  Konto omakapital 33,33*Enda vahendite osa ja summa100% (33,33)Boonuse osa ja summaKustutatudVäljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta33,3Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel-

  * - Kõik arvutused on tehtud USD-s.

 5. Mis juhtub saldo vähenemise ja Kasumiosa Boonuse tühistamise korral

  Tegite sissemakse 1,000 USD oma kontole ja saite boonust 500 USD (50%). Esmalt määratakse väljamakseks saadaval olevad osad ja vahendid järgmiselt:

  Konto omakapitalEnda vahendite osa ja summaBoonuse osa ja summaVäljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamisetaVäljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel
  Konto omakapital 1 500*Enda vahendite osa ja summa66,67% (1 000)Boonuse osa ja summa33,33% (500)Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta1 000 – 1 000 = 0Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel1 500 – 500 = 1 000

  Tegite mitu kauplemistehingut ja saite kahjumit 800 USD. Konto saldo on järgmine:

  Konto omakapital 700Enda vahendite osa ja summa66,67% (466,69)Boonuse osa ja summa33,33% (233,31)Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta466,69 – 1 000 = 0Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel700 – 233,31 = 466,69

  Kui otsustate boonuse tühistada, kui konto on "saldo vähenemise" faasis, siis vastavalt programmi reeglite artiklile 4.2.2 kustutatakse kontolt ainult boonus, mis on kontole jäänud. Peale Kasumiosa boonuse tühistamist on kontol ainult enda vahendid, mis on saadaval väljamakseks igal ajal.

  Konto omakapital 466,69Enda vahendite osa ja summa100% (466,69)Boonuse osa ja summaTühistatudVäljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta466,69Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel-

  * - Kõik arvutused on tehtud USD-s.

 6. Näide teie enda vahendite ja boonusvahendite jagunemisest

  Tegite sissemakse 1,000 USD oma kontole ilma Kasumiosa boonust saamata. Siis avasite mitu positsiooni, millel on hetkel jooksev kahjum summas 800 USD. Konto Omakapital on 200 USD.

  Tegite sissemakse 500 USD oma kontole ja saite boonust 250 USD (50%). Pange tähele, et pärast sellise sissemakse tegemist on teie kontol olevate enda vahendite summa 700 USD, sest sissemakse mitte-lisavahendid (500 USD) lisatakse konto hetke Omakapitalile (200 USD). Konto saldo ei sisaldu "Kasumiosa boonuse" programmi osa mistahes arvutamise valemis.

  Seega on konto saldo järgmine:

  Konto omakapitalEnda vahendite osa ja summaBoonuse osa ja summaVäljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamisetaVäljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel
  Konto omakapital 950*Enda vahendite osa ja summa73,68% (700)Boonuse osa ja summa26,32% (250)Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta700 – 500 = 200Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel950 – 250 = 700

  Peale turusituatsiooni muutumist on teie positsioonid teeninud kasumit 100 USD. Kauplemistegevusest saadud kasum alates boonuse saamise hetkest on 900 USD (kuna saldo vähenemine likvideeriti ujuva kasumi kõrval).

  Kasum jaotatakse teie enda vahendite ja lisavahendite vahel vastavalt nende osadele:

  Konto omakapital 1 850Enda vahendite osa ja summa73,68% (1 363,08)Boonuse osa ja summa26,32% (486,92)Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid ilma boonuse tühistamiseta1 363,08 – 500 = 863,08Väljavõtmiseks saadaolevad vahendid boonuse tühistamisel1 850 – 486,92 = 1 363,08

  * - Kõik arvutused on tehtud USD-s.